Windmolens in Soest

Eerste stap naar windturbines
Eerste stap naar windturbines

Met nog enkele weken te gaan tot de verkiezingen voor de provinciale Staten op 15 maart, heeft de gemeenteraadsfractie van POS uit de gemeente Soest zich fel uitgesproken tegen het plaatsen van windmolens in de buurt van Soesterberg.

De fractie maakt zich zorgen over de mogelijke impact van de windmolens op de omgeving, waaronder op de gezondheid van omwonenden en de natuur. Het verzet van de gemeenteraadsfractie van POS richt zich niet alleen tegen het eerdere besluit van de gemeente Soest binnen de zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES), maar nu met name ook tegen de provincie Utrecht.

Eerste stap gezet

Op 14 februari 2023 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht besloten de eerste stap te zetten voor de afweging van zoekgebieden voor grootschalige windenergie. Om een opwekcapaciteit van 1 TWh in 2030 te bereiken, is volgens de provincie een selectie van geschikte gebieden nodig. De omgeving van Soesterberg heeft hierin een prominente plek gekregen. De ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt met ingang van donderdag 23 februari 2023 tot en met woensdag 5 april 2023 voor iedereen ter inzage.

Bijna 250 meter hoog

In de plannen is vooralsnog uitgegaan van een afstand van 400 meter tussen windturbines en geluidsgevoelige objecten (zoals woningen). Windturbines van bijna 250 meter hoog op deze korte afstand van Soesterberg zullen een enorme impact hebben op het woon- en leefklimaat van haar inwoners. Het is mogelijk zienswijzen op de plannen in te dienen en POS roept inwoners dan ook om dit massaal te doen.

Stemmen is belangrijk voor onze gemeente

De fractie van POS roept de provincie Utrecht op om serieus te kijken naar andere opties voor duurzame energie en om het belang van de inwoners en natuur in de omgeving van Soesterberg niet uit het oog te verliezen. Met de verkiezingen voor de Provinciale Staten in aantocht, roept de fractie van POS de inwoners van de provincie Utrecht op om te stemmen op partijen die zich hard maken voor bescherming van de directe leefomgeving van inwoners.

De gemeente Soest, maar ook Zeist en Leusden wordt opgeroepen om het verzet tegen de windmolens te steunen en zich samen met de fractie van POS in te zetten voor een betere oplossing.

Voor meer informatie en de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen kunt u terecht op deze pagina van de provincie Utrecht: Ter inzage | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)