Voorsorteren op Insingerstraat

Foto: Petitie.nl
Foto: Petitie.nl

Het College van B & W heeft ingestemd met een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Soest en de Alliantie Ontwikkeling B.V.

Vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek naar de das en de rest van het haalbaarheidsonderzoek, bereidt het college vast stappen voor die nodig zijn om tijdelijke flexwoningen voor de gemeentelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen op het veld bij Insingerstraat/Den Blieklaan te realiseren. Of dit een haalbaar is, is nog niet zeker. Het college wil hiervoor samenwerken met een deskundige partij op het gebied van sociale woningbouw en -verhuur en sluit daarom deze overeenkomst met de Alliantie.

Veilige opvang voor langere termijn

In de gemeente Soest verblijven op dit moment 135 Oekraïense vluchtelingen. Zij worden ondergebracht in verschillende woningen en deels bij particuliere gastgezinnen. Bij zowel de gastgezinnen als de Oekraïense vluchtelingen bestaat de wens om weer zelfstandig een huishouding te voeren. De gemeente wil zich inspannen om veilige opvangplekken voor de lange termijn te creëren voor de gemeentelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Inmiddels heeft de landelijke overheid eind vorig jaar een beroep gedaan op gemeenten om extra opvangplekken te creëren. Uit de laatste prognoses van het Rijk blijkt dat per juli 2023 rekening wordt gehouden met 90.000 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen, momenteel bedraagt dit aantal 75.000.

Invulling samenwerking afhankelijk van haalbaarheidsonderzoek

Deze overeenkomst gaat alleen over hóe de gemeente en de Alliantie willen samenwerken. Het gaat nadrukkelijk niet over de inhoud en haalbaarheid van een eventueel plan. Of er flexwoningen mogelijk zijn op het weiland bij de Insingerstraat/Den Blieklaan, hoeveel en voor hoe lang, moet allemaal nog blijken uit het lopende haalbaarheidsonderzoek. We verwachten de uitkomsten daarvan in het tweede kwartaal van 2023. 

Meer informatie

De gemeente heeft omwonenden een brief gestuurd over het besluit van het college om in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente Soest en de Alliantie. Deze brief, het collegebesluit en de overeenkomst zijn ook gepubliceerd op www.soest.nl/oekraine.