Uitstel vluchtelingenwoningen

Foto: Petitie.nl
Foto: Petitie.nl

Bewoners of omwonenden kregen gisteren en vandaag een brief van de gemeente Soest over de beoogde opvang vluchtelingen aan de Insingerstraat in Soest. 

De gemeente Soest onderzoekt of het haalbaar is om op de hoek van de Insingerstraat/Den Blieklaan 200 tijdelijke woningen voor Oekraïense vluchtelingen te plaatsen voor een periode van 3, 5 of 10 jaar.

Opvang (nog) niet mogelijk

Het college had onlangs op 12 juli een besluit willen nemen waarbij ze de technische en financiële haalbaarheid en de zorgen bij omwonenden zorgvuldig afwegen. Helaas is het haalbaarheidsonderzoek nog niet compleet. Daardoor is de afweging nog niet mogelijk. Het college neemt daarom pas na de zomer een besluit over de haalbaarheid van het plan.

Geen besluit voor de zomer

Het college betreurt het zeer dat ze nog geen duidelijkheid kan bieden aan de omwonenden van de locatie Insingerstraat/Den Blieklaan én aan de vluchtelingen in onze gemeente. Portefeuillehouder burgemeester Rob Metz: “Al onze inspanningen waren gericht op een besluit voor de zomer. Met als doel het nog dit jaar mogelijk maken van goede huisvesting voor vluchtelingen die nu allerlei tijdelijke onderkomens hebben. Het is een morele plicht om deze mensen een goed onderdak te bieden én perspectief. Want gezien de oorlog nog gaande is en de verwoestingen enorm zijn, is veilige terugkeer voor veel vluchtelingen voorlopig nog niet aan de orde.”

Zorgen inwoners wegen duidelijk mee in overweging

Maar een besluit is niet alleen voor vluchtelingen van belang. “We wilden als college ook omwonenden meer duidelijkheid bieden”, vertelt Metz. “We zijn ons terdege bewust van de grote zorgen die ze hebben geuit. Zorgen die wij nadrukkelijk mee willen wegen in ons besluit. Nu nog niet alle feiten op tafel liggen, kunnen we echter geen zorgvuldige afweging maken. En dat is wel nodig om recht te doen aan alle belangen.” 

Onderzoek naar haalbaarheid nog niet afgerond

De gemeente Soest onderzoekt of het plan ruimtelijk/technisch en financieel haalbaar is. Daarbij kijken we naar bijvoorbeeld milieu, ecologie, duurzaamheid, archeologie, verkeer, veiligheid, beheer en onderhoud, riolering en afval. Ook onderzoeken we hoe de kosten worden gedekt. Helaas is dit haalbaarheidsonderzoek nog niet afgerond.

Tijdelijke woningen Oekraïense vluchtelingen

Met de tijdelijke woningen wil de gemeente Soest een oplossing bieden aan Oekraïense vluchtelingen. In Soest heeft de gemeente noodopvang voor 56 Oekraïense vluchtelingen geregeld in hotels, vakantiehuisjes en sloopwoningen. Ook verblijven er 82 vluchtelingen in Soest in een gastgezin. Dat zijn allemaal oplossingen tot het einde van het jaar. De gemeente ziet de tijdelijke woningen als een oplossing om Oekraïense vluchtelingen ook voor de langere termijn een veilig thuis te geven.

Nieuwe planning

Alle omwonenden van de locatie en deelnemers aan het participatietraject zijn geïnformeerd over het uitstel van het collegebesluit. Als het college na de zomer besluit om het plan door te laten gaan, wordt de voorbereiding voor de ruimtelijke procedure gestart.

Bij zo’n ruimtelijke procedure zijn er rechtsbeschermingsmogelijkheden in de vorm van bijvoorbeeld bezwaar en/of beroep.