Regioschilderij nu in Soest

Regioschilderij nu in Soest
Regioschilderij nu in Soest

Sinds gisteren (13 december) heeft gemeente Soest het regioschilderij ‘Regio Amersfoort, je kunt er niet omheen’ in huis. Het kunstwerk gaat als een ‘wisseltrofee’ van het ene gemeentehuis naar het andere. Soest is nu aan de beurt.

Kunstenaar Piet Schopping maakte het schilderij in opdracht van de dialooggroep Regioprofilering van de Regio Amersfoort. Het is een collage van de gezichtsbepalende kenmerken van de 9 regiogemeenten, en staat voor het verbindende element van de regio. Burgemeester Rob Metz nam de creatie maandag 13 december in ontvangst. “Het doorgeven van dit schilderij staat voor mij symbool voor de waardevolle samenwerking met de andere acht regiogemeenten. Het schilderij laat de eigenheid zien van iedere gemeente en toont tegelijkertijd de verbinding met elkaar.” Het schilderij krijgt de komende 3 maanden een mooie plek in het gemeentehuis, totdat het weer doorreist.

In de Regio Amersfoort werken de gemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg samen op allerlei gebieden. Samen willen zij regionale vraagstukken aanpakken. Inwoners, organisaties en andere belanghebbenden worden hierbij betrokken via dialooggroepen.

Een van die groepen, de dialooggroep Regioprofilering, boog zich over de vraag welke identiteit de regio kan en wil uitstralen. Het formuleren van een regiomerk en slogan voor de Regio Amersfoort bleek een lastige opgave. De dialooggroep deed een aantal aanbevelingen, waaronder het gebruik van de slogan: Regio Amersfoort; je kunt er niet omheen. De slogan verwijst onder meer naar de centrale ligging van de regio en naar wat zij allemaal in huis heeft.

Om haar analyse en aanbevelingen kracht bij te zetten, overhandigde de dialooggroep aan het Bestuurlijk Platform van de Regio Amersfoort het Regioschilderij. Het kunstwerk is gemaakt door Piet Schopping. Hij is een van de bekendste kunstenaars van Jans Pakhuys, een atelier voor mensen met een verstandelijke beperking van Amerpoort. Piet Schopping schilderde op het Regioschilderij symbolen per gemeente, zoals de kippen van Barneveld, de kerktoren van Nijkerk en de botters van Bunschoten. De gemeente Soest wordt op het schilderij gekenmerkt met de Vliegbasis en het Nationaal Militair Museum (NMM). Alfons Klarenbeek, woordvoerder van de dialooggroep Regioprofilering, is samen met de elf leden van de dialooggroep initiatiefnemer van het kunstwerk.