Referendum fors ingeperkt

Referendum fors ingeperkt
Referendum fors ingeperkt

De fractie van GroenLinks stelt drie flinke wijzigingen voor bij de update die het college van B&W aan het referendum binnen de gemeente Soest wil geven.

Volgens GoenLinks is hier helemaal geen sprake van een update, maar wordt het referendum fors aangepast en ingeperkt, terwijl de partij juist de mogelijkheden zou willen uitbreiden. Fractievoorzitter Ties de Ruijter: “Iedereen heeft de mond vol van het betrekken van onze dorpsbewoners. ‘Geen uitvoering zonder tegenmacht’ klinkt het. Dan moet je nu ook laten zien dat je de zeggenschap van Soesters en Soesterbergers wilt vergroten”.

Volgens GroenLinks kan dat door veel meer onderwerpen open te stellen voor een mogelijk referendum, door op meer momenten een referendum aan te kunnen vragen en door als gemeenteraad zelf in uitzonderlijke gevallen een referendum uit te schrijven.

Dat laatste lijkt veel partijen nog een brug te ver, maar de Ruijter lijkt ook medestanders te krijgen. Partij Ons Soesterberg en de PvdA sluiten zich in ieder geval aan bij de voorstellen van GroenLinks. Ook binnen de coalitie gaan volgens Groen Links stemmen op voor een ruimer referendum. D66 heeft volgens de fractie van Groen Links zelfs amendementen (voor leeftijdsverlaging en minder bemoeienis door de gemeenteraad, wat GroenLinks beide van harte steunt) en een motie in voorbereiding. Daarnaast wil GGS een wijziging die dicht in de buurt komt bij het voorstel van GroenLinks om in ieder geval over meer onderwerpen een referendum toe te laten.

Het laatst gehouden referendum binnen de gemeente Soest was omtrent het ecoduct Boele Staal over de provinciale weg N327 van Soesterberg naar Amersfoort. Dit referendum heeft het met een zeer krappe minderheid net niet gehaald.

Aankomende donderdag 29 april besluit de gemeenteraad over alle voorstellen en zien wel of niet de inperking tegemoet van het democratisch referendum.

Doneer NUSTEUN ONS NIEUWSPLATFORM EN DONEER VRIJBLIJVEND VANAF 5 EURO. BOUW MEE AAN HET SUCCES VAN SOEST.NU MET EEN ENKELE KLIK HIERONDER!