Ontwerpwedstrijd ‘duurzame school’

Ontwerpwedstrijd ‘onze duurzame school’
Ontwerpwedstrijd ‘onze duurzame school’

Kinderboerderij de Veenweide, afdeling natuur en milieu educatie, is door de gemeente gevraagd om mee te denken over de Energietransitie.

De gemeente Soest heeft de Veenweide opdracht verstrekt om een aanvullend lesprogramma te maken over energietransitie naast het al bestaande NME-programma. Energietransitie omvat alles wat te maken heeft met de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie. Het lesaanbod is bedoeld voor primair en voortgezet onderwijs in Soest. De informatie die kinderen opdoen op scholen kan een positief sneeuwbaleffect veroorzaken richting gezin, familie en buren wanneer deze in dat verhaal betrokken kunnen worden.

De aftrap van de energietransitie voor basisscholen begint met een startevent. Op 11 oktober is de start van de ontwerpwedstrijd voor alle basisscholen in de gemeente Soest. Het thema is ‘onze duurzame school’. De onderwerpen die hieronder vallen zijn: energiebesparing, opwekking duurzame energie, klimaatadaptatie en consuminderen. De leerlingen van de school mogen zelf iets ontwerpen. Denk bijvoorbeeld aan een tekening, een maquette, een projectplan, een rap of een theaterstuk. De school is hier vrij in.

Elke school stuurt één inzending in door middel van een videopresentatie en kan zelf beslissen of één klas, een bouw of de hele school meedoet aan het ontwerp. Ter ondersteuning van de ontwerpwedstrijd zal elke school een lespakket ontvangen over dit onderwerp. De jurering vindt live plaats in de raadszaal van de Gemeente Soest op dinsdag 30 november. Hier presenteert een afgevaardigde leerling van de school het plan en bepaalt de jury wie de winnaar is.

De jury bestaat uit wethouder Nermina Kundic, portefeuillehouder Johan Simon, enkele raadsleden, Energie Actief Soest en NME Veenweide. De winnaar ontvangt een geldprijs om direct een deel van het plan uit te kunnen voeren!

Tijdens de Week van de Duurzaamheid in Soest zal de aftrap van deze ontwerpwedstrijd op maandag 11 oktober om 13.00u plaatsvinden op basisschool De Achtbaan. Wethouder Nermina Kundic zal hier het startsein geven, samen met NME Veenweide.