Met VVP de polder in

Polderwandeling VVP
Afgelopen woensdag: zonnige wandeling door de polder

De Vereniging Vrij Polderland (VVP) was jaren geleden alleen actief in Soest. Inmiddels zet zij zich in voor de gehele Zuidelijke Eempolder: het groene gebied tussen Soest, Baarn, Amersfoort en de A1.

De wens is het eeuwenoude cultuurlandschap te bewaren met de bijbehorende flora en fauna, denk aan grutto’s, hazen, gierzwaluwen en pinksterbloemen. Versterkingen van de natuur en meer en meer kringlooplandbouw zou de vereniging ook graag zien in de polder. In de visie van de VVP passen dan ook absoluut geen windmolens en zonnevelden. Te dicht op bestaande bebouwing, een ramp voor het open landschap, slecht voor de dieren en niet goed voor ons uitzicht eigen recreatieplezier, aldus de VVP.

Het gaat trouwens goed met het ledental van de VVP. Door zorgen om de geplande zonnevelden en ultrahoge windmolens (zo hoog als twee Utrechtse domtorens op elkaar) is het aantal leden van de vereniging in korte tijd gestegen van 120 naar meer dan 360.Speciale ledenwandeling langs de groene polderweides

Om aan haar leden te laten zien hoe mooi ‘onze’ Soester polder is en aan te wijzen waar de twee windmolens ongeveer gepland zijn, was er afgelopen woensdagavond een speciale ledenwandeling. Deze werd geleid door vogelfotograaf Kevin van den Hoven en VVP-secretaris Petra Bertelink. Zij trokken met de deelnemers langs de Melksteeg, de Eem, over groene polderweides en langs boerderij Het Derde Erf.

Onderweg kwamen de wandelaars van alles tegen: vogels, karaktervolle bomen, een oude maar zeer waardevolle schuur voor uilen, een paard dat aan de hand uitgelaten werd op de Melksteeg, vissers op weg naar de Eem, een groep jonge roeiers, sloten met waterranonkel, een erf waar een steenuilenpaar met vijf jongen huist en natuurlijk vele zonnige vergezichten over de polder. En ondertussen werd er voorgesteld hoe dit gebied zou zijn in aanwezigheid van twee grote windmolens. Zag je dan vanuit de polder de molen op de Eng nog wel of zat die net achter een brede paal? En hoe zou het zijn als er steeds een slagschaduw over je gezicht zou gaan terwijl je richting zon kijkt? En gaan merels en spreeuwen het zoevende geluid van windmolens imiteren net als ze dat doen met ringtones en rolkoffers? Genoeg om bij stil te staan.

Een tweede, reeds volgeboekte, wandeling voor leden staat aanstaande zaterdag op de agenda.

Wie meer wil weten over de VVP kan haar website bezoeken. Hier staan in dossiervorm alle onderwerpen waar de vereniging zich mee bezig houdt. Ook staat hier de link naar twee digitale petities betreffende de windmolens en de zonnepanelen en geeft de VVP uitleg over het alternatieve energieplan wat zij voor ogen heeft.