Locaties Kjoeps definitief

Kjoeps in Soest
Kjoeps in Soest

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft definitief ingestemd met de afgifte van een omgevingsvergunning voor drie ‘Kjoeps’ in Soest.

Voor de twee Kjoeplocaties aan de randen van Soesterberg loopt de procedure via de gemeente Zeist. De Kjoep is een mobiele hangplek voor jongeren, kan tegen een stootje en is geluidsarm. 

Er is al langere tijd een maatschappelijke behoefte om plekken voor jongeren in te richten. Dit heeft geleid tot het plan om vijf Kjoeps in onze gemeente te realiseren. Drie in Soest en twee in Soesterberg.

Begin 2020 zijn via verschillende kanalen inwoners benaderd om mee te denken in de keuze voor de vijf locaties. Dit proces leidde tot een keuze voor Soest op de Zuidergracht, de Oostergracht en de gemeentetuin (achter het gemeentehuis). Voor Soesterberg viel de keus op een locatie aan de Kampweg (net over het viaduct van de A28) en een tweede net achter de kruising van de Rademakerstraat/Kerklaan. Na gesprekken met omwonenden is de locatie in de gemeentetuin verplaatst naar net buiten de tuin, bij de parkeervakken aan de Dalweg.

In veel gevallen komen op deze locaties ook nu al jongeren veel samen. Een aantal omwonenden en bedrijven maakten bezwaar tegen de Kjoep omdat zij in de huidige situatie al overlast ervaren of vrezen dat de overlast zal toenemen. De gemeente wil met de plaatsing van de Kjoeps juist meer inzetten op vermindering van overlast door naast het maken van afspraken met de jongeren ook meer toezicht en handhaving mogelijk te maken.

Nu het college van B en W heeft ingestemd met het afgeven van de omgevingsvergunningen voor de drie locaties in Soest, is er nog een bezwaar- en beroepsprocedure voor belanghebbenden mogelijk.

Doneer NUSTEUN ONS NIEUWSPLATFORM EN DONEER VRIJBLIJVEND VANAF 5 EURO. BOUW MEE AAN HET SUCCES VAN SOEST.NU MET EEN ENKELE KLIK HIERONDER!