Kauwen in de kerktoren

Kauw bij nest
Kauw bij nest

De kauwen in Soest hebben hun oog laten vallen op de Petrus en Pauluskerk. Ze zitten bij zonsondergang graag op het gouden kruis boven op de toren.

Afgelopen week zag je aan het eind van de dag hele zwermen af- en aanvliegen rond de kerk. En ze hebben afgelopen tijd ook gezamenlijk genesteld in de oude toren. Kauwen zijn slimme beesten en hebben een uitgebreide sociale structuur. De band tussen een kauwtjespaar is levenslang. Gebroed wordt er van april tot in juni en het liefst in elkaars nabijheid.

Rond het beeld van Jezus op de Petrus en Pauluskerk zitten minimaal vijf nesten. Op zich bijzonder want voor het beeld zit een fors hekwerk; “maar de kauw heeft toch een klein gaatje gevonden binnen te komen” aldus een boer in de omgeving. De jongen zitten zo’n 30 dagen op het nest en worden na het uitvliegen nog een maand bijgevoerd door de ouders. Vaak denk je twee volwassen vogels te zien totdat de een de ander gaat voeren. Dan weet je: dat zijn ouder en jong.