Grond voor Herenboeren Soest

Grond voor Herenboeren Soest
Grond voor Herenboeren Soest

Na een jarenlange zoektocht heeft Herenboeren Soest grond gevonden om een Herenboerderij te beginnen. Die grond bevindt zich aan de noordkant van Soest, tussen de Biltseweg en de Jachthuislaan en in de gemeente Baarn, langs de Praamgracht.

Boerderij de Willemshoeve aan de Jachthuislaan maakt deel uit van de aankoop. In totaal gaat het om ongeveer 16 ha waarop Herenboeren duurzaam gaat ‘boeren’. Het koopcontract is getekend en het doel is om 1 januari 2022 te starten met de Herenboerderij. Dit gebeurt op verzoek van en in nauw overleg met de huidige bewoners. De naam van de op te richten boerderij doet de geschiedenis eer aan: Herenboerderij Willemshoeve.

Met concrete hulp van Herenboeren Nederland gaat Herenboeren Willemshoeve de komende maanden aan de slag om alle voorbereidingen te treffen.

Coöperatie

Op een Herenboerderij werkt een boerin of boer in opdracht van de leden van de coöperatie volgens duurzame principes. De landbouwproducten – groenten, fruit, aardappelen, vlees van koeien, kippen en varkens – zijn bestemd voor de leden. Herenboeren Willemshoeve heeft daarbij als doel het in stand houden en verduurzamen van het monument, tot het doorgeven van z’n historie, tot het creëren van een gave plek voor mens, dier en natuur met een brede betekenis. Het wordt een plek van verbinding en waarde, niet alleen voor de leden van de Herenboerderij maar voor iedereen die wil meegenieten. Een plek die, denken de initiatiefnemers, in veel opzichten van toegevoegde waarde is voor Soest, Baarn en omgeving.

Wie geïnteresseerd is in een lidmaatschap van de Herenboerderij in Soest kan zich aanmelden via www.soest.herenboeren.nl. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Trots

Henk Vroom, voorzitter Herenboeren Willemshoeve: ‘Het was een hele reis om te komen waar we nu zijn. Vanaf midden 2017 hebben we onze schouders eronder gezet om een Herenboerderij in Soest – en Baarn en omgeving! – te realiseren. We zijn heel trots op het resultaat en dankbaar voor de steun die we ontvingen van alle mensen die ons hun vertrouwen gaven.’