Flitspaal op de Vredehofstraat

Flitspaal op de Vredehofstraat
Flitspaal op de Vredehofstraat

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat op verzoek van de gemeente Soest een nieuwe flitspaal plaatsen aan de Vredehofstraat in Soest.

Eerder dit jaar diende de gemeente Soest bij het OM het verzoek in om op elf locaties in de gemeente een flitspaal te plaatsen. De afgelopen jaren kwamen er veel klachten binnen over overlast en verkeersonveiligheid door te hard rijden op diverse hoofdwegen in Soest. De brede maatschappelijke wens en het belang van verkeersveiligheid maakten dat Soest elf aanvragen indiende.

Nieuwe vaste flitspaal Vredehofstraat

Het OM heeft ingestemd met het plaatsen van een vaste flitspaal aan de Vredehofstraat. Dit besluit is bepaald op basis van onder andere het snelheidsgedrag en de (risico’s op) verkeersongevallen. Als extra factor speelt bovendien mee dat er op de Vredehofstraat veel oversteekbewegingen plaatsvinden van scholieren van en naar het Griftland College en Baarns Lyceum.

Mogelijk nog één mobiele flitspaal aan de Dalweg

Het OM heeft de Dalweg (tussen Steenhoffstraat en Beukenlaan) opgenomen in de conceptlijst voor locaties verplaatsbare flitspalen voor Midden Nederland. Hierover is het OM in gesprek met de politie. Op dit moment is er nog geen definitief uitsluitsel over deze locatie. Dit is mede afhankelijk van het totaal aantal locaties dat hiervoor in aanmerking komt.

Overige locaties afgewezen

De overige negen voorgelegde locaties wees het OM af. Wethouder Suna vindt dit jammer, maar is ook realistisch. “De afwijzing van negen van de elf locaties is niet geheel onverwacht. We hielden er al rekening mee dat de meeste locaties mogelijk zouden afvallen. In die zin mogen we tevreden zijn met het antwoord dat we nu van het OM hebben ontvangen. Dat neemt niet weg dat veel omwonenden teleurgesteld zullen zijn met dit resultaat. En dat begrijpen we. Verkeersveiligheid blijft voor ons van groot belang. Dit was ons uitgangspunt toen wij de aanvraag bij het OM indienden. Wij willen dan ook met het antwoord van het OM verder in gesprek gaan met de politie. En kijken hoe we op een effectieve wijze ook op andere hoofdwegen in Soest en Soesterberg kunnen handhaven op snelheid.”