Energiezuinig en klimaatbestendig

Energiezuinig

In de periode zaterdag 26 september tot en met donderdag 8 oktober organiseren wijkbewoners uit de wijk ’t Hart actieweken om hun wijk energiezuiniger te maken en klimaatbestendiger. Meedenken en meedoen is de inzet.

Meedenken met gemeente, woningcorporatie Portaal en bewonersinitiatief ‘Energie Actief Soest’ over het energiezuiniger maken van de woningen in de wijk. En over oplossingen voor de wateroverlast in de wijk. Meedoen door zelf aan de slag te gaan met energiebesparende maatregelen en een klimaatvriendelijke tuin.

Zo’n aanpak kan alleen kan slagen met een actieve betrokkenheid van wijkbewoners. Met zes actieve wijkbewoners is een wijkwerkgroep gevormd. Zij roepen alle wijkbewoners op om tijdens de actieweken mee te denken en mee te doen. Onder andere door huis aan huis 1.400 flyers te verspreiden.

Basisschool PWA Soest wordt het middelpunt van allerlei activiteiten in de wijk. Bij de school staat de hele periode een mobiel energieloket, waar inwoners van de wijk, maar ook uit andere wijken (op afspraak) terecht kunnen voor tips en suggesties van 14 net ‘afgestudeerde’ energiecoaches. Daarbij krijgen ze dan ook alle informatie over de in september gestarte cashbackactie van Energie Actief Soest: woningeigenaren kunnen via een subsidieregeling van de gemeente Soest voor 65 ‘gratis’ energiebesparende maatregelen nemen. In het mobiele energieloket krijgen inwoners van de wijk alle informatie. Speciale acties tijdens de weken zijn verder:

  • Op dinsdag 29 september is er een meedenkbijeenkomst, waar wijkbewoners in gesprek kunnen met de leden van de wijkwerkgroep, maar ook met vertegenwoordigers van de gemeente, Portaal en Energie Actief Soest. Dat gebeurt tijdens een meedenkbarbecue of, als corona dat onmogelijk maakt, tijdens een digitale wijkbijeenkomst. Waarbij lekkere hapjes en informatie bij deelnemers thuis worden bezorgd.
  • Op donderdag 1 oktober gaan leerlingen van de PWA Soest aan de slag met ‘Science Lab’ een project van Balans-Kinderboerderij De Veenweide en Energie Actief Soest. Ze doen verschillende energieproefjes. Leden van Energie Actief Soest ondersteunen daarbij.
  • Meedoen kan de hele periode door zelf aan de slag te gaan met het energiezuiniger en comfortabeler maken van het huis en het klimaatvriendelijker maken van de tuin. Daarbij kunnen wijkbewoners terecht in het mobiele energieloket voor tips en suggesties van de energiecoaches en voor informatie over de cashbackactie.
  • Alleen in de wijk ’t Hart kunnen ook 50 huurders via een bezoek aan dat mobiele energieloket gebruik maken van die cashbackactie.

Door corona zijn er verschillende scenario’s bedacht voor de uitvoering van de plannen. Daarom vormt een actiewebsite het hart van de actieweken. Daarop is de meest actuele informatie te vinden. Die website is ook de plek waar wijkbewoners zich kunnen inschrijven voor één of meer van de activiteiten. Inschrijven is verplicht om ieders veiligheid zo goed mogelijk te kunnen waarborgen in deze corona tijd. De website is te vinden op: https://energieactiefsoest.nl/t-hart-duurzaam.