Broedseizoen leeuwerik op pauze

Bron: GS Utrecht
Bron: GS Utrecht

In de zomermaanden is de landingsbaan van het voormalig vliegveld Soesterberg gesloten voor publiek vanwege de zeldzaam broedende veldleeuwerik, maar volgens de vandaag uitgeschreven ontheffing van de Provincie Utrecht kan de veldleeuwerik prima leven met het geluid en de overlast van toekomstige bouwactiviteiten.

Bezoekers moeten in de zomermaanden genoegen nemen met enkel het overstekende fietspad richting De Paltz, omdat de broedende veldleeuwerik tijdens het hoogseizoen beschermd moet blijven van bewegingen, lawaai of overlast door activiteiten.

In een vandaag gepubliceerd besluit van de Gedeputeerde Staten van Utrecht wordt ontheffing verleend (tot 2025) voor het verstoren van de leefgebieden en broedplaatsen van de dwergvleermuis, de gewone grootoorvleermuis, de laatvlieger en de ruige dwergvleermuis. Ook de in Soesterberg en omstreken gevreesde, maar ook bedreigde, hazelworm wordt een ontheffing op verleend.

Extra opmerkelijk te noemen is dat voor de veldleeuwerik geen ontheffing verleend is. De grondslag hieronder is volgens de Gedeputeerde Staten dat de broedterritoria niet extreem wordt aangetast. Er wordt ingeschat dat maximaal een 30tal territoria onder de bouwwerkzaamheden te leiden heeft, uiteraard al na er bepaalde maatregelen zijn getroffen. Onder deze maatregelen wordt onder andere verstaan om bouwlampen niet direct op de vliegbasis en daarmee de nesten te richten.

De Gedeputeerde Staten tracht in haar rapport dit inzichtelijk te maken door bepaalde figuren waar middels getrokken lijnen op een luchtfoto de schade aan de broedplekken van de leeuweriken inzichtelijk wordt gemaakt.

De leeuweriken en Soesterberg kennen een lange geschiedenis. Kort na de aankoop van de vliegbasis door Utrecht Landschap werd de vliegbasis voor meer dan de helft van een jaar gesloten om de leeuweriken in alle rust te kunnen laten broeden. Sterker: Vandaag de dag noemt het Utrechts Landschap de vliegbasis van Soesterberg op de eigen website zelfs nog “een gebied van nationaal belang” en “De grote populatie veldleeuweriken was één van de grote verrassingen die de voormalige basis bleek te herbergen”, aldus het Utrechts Landschap.

“De start- en landingsbanen strekken zich weids uit, omringd door schraal grasland. Een eldorado van rust, met precies de juiste vegetatie en het juiste voedselaanbod voor de veldleeuwerik” zoals Utrechts Landschap het omschrijft. Met dergelijke uitspraken, en de jarenlange halfjaarlijkse sluiting van de vliegbasis in het achterhoofd, is het vandaag gepubliceerde besluit van de Gedeputeerde Staten opmerkelijk te noemen.

Belanghebbenden kunnen tot 6 weken na het besluit bezwaar aantekenen. Het Utrechts Landschap was helaas niet bereikbaar voor commentaar, maar we sluiten een vervolg artikel zeker niet uit. De vliegbasis is vanaf 15 maart aanstaande weer gesloten!