Blaarkoppen op Willemshoeve

Blaarkoppen op Herenboeren Willemshoeve
Blaarkoppen op Herenboeren Willemshoeve

Op donderdag 28 april vonden negen bijzondere koeien een nieuwe plek bij Herenboeren Willemshoeve, op de grens van Soest en Baarn. 

De keus viel op blaarkoppen omdat de Herenboeren dit ras in stand willen houden. Ook speelt mee dat dat ras in vroeger tijden veel te zien was in midden-Nederland.

Al in de trailer lieten de koeien van zich horen. Toen de deuren eenmaal open waren, stapten de blaarkoppen naar buiten en trokken ze eerst een rondje over hun nieuwe woonplek. Na enige tijd kwam er rust in de kudde en begonnen de dieren te grazen.

De koeien lopen op het Soester gedeelte van Herenboerderij Willemshoeve, tussen Jachthuislaan en Biltseweg. Hoewel dit ras goed winterhard is, zullen de dieren in de winter toch binnen staan. Het grasland waarop ze lopen, is in dat jaargetijde namelijk erg drassig zodat ze het vertrappen. Bovendien leveren ze in de winterstal mest die vermengd wordt met stro. Dat mengsel vindt vervolgens weer zijn weg naar het land waarop de groenten kunnen groeien. Op dit gemengde bedrijf werken de boer en de boerin zo veel mogelijk met gesloten kringlopen.

De koeien worden overigens alleen voor het vlees gehouden, niet voor de melk. Het melken is namelijk te arbeidsintensief voor deze Herenboerderij.

Op een Herenboerderij vormen tweehonderd huishoudens een coöperatie. De boer en boerin zijn in dienst van die coöperatie. De producten (groente, fruit, aardappelen, uien, eieren, vlees) zijn bestemd voor de leden. Herenboeren Willemshoeve pacht de grond langs de Jachthuislaan (Soest) en de Praamgracht (Baarn) sinds begin dit jaar. De Herenboerderij krijgt steeds vastere vorm.