Alle seinen op groen

Alle seinen op groen
Alle seinen op groen

Een belangrijke besluitvormende raadsvergadering afgelopen donderdagavond. Niet alleen lag een nieuwe omgevingsvisie ter stemming, maar ook werden besluiten genomen over de Regionale Energietransitie (RES).

Deze Regionale Energietransitie is een plan waar gemeentes kunnen aangeven waar binnen hun eigen gemeentegrenzen zij kansen zien voor zonneweides en windmolens. Dat het regionaal wordt opgepakt heeft vooral te maken met het regionaal overstijgende karakter van zo’n 250 meter hoge windturbines, maar ook vanwege economische belangen om parken en turbines te clusteren.

Over twee heikele vraagstukken moest de gemeenteraad beslissen: Wat wordt er ontwikkeld in de Soester Polder en hoe gaat men om met het zoekgebied voor windmolens pal langs de A28 en daarmee direct aangrenzend aan het woongebied van Soesterberg?

Geen zonnevelden in de polder

Na een korte stemming aan het einde van de avond werd het allemaal duidelijk; geen zonnepanelen in de Soester polder en inmiddels staan alle seinen op groen voor nader onderzoek naar windturbines in Soesterberg. Dit is de conclusie die te trekken valt na de Soester gemeenteraad van donderdagavond. Voor critici opmerkelijk dat het poldergebied gelegen tussen twee sporen in (een zogenaamde ‘spoordriehoek’) juist door het college als kansrijk werd bestempeld. Het is volledig aan het zicht onttrokken en de natuurimpact is gering te noemen volgens het college. Een redenatie die de eigen fracties, onder aanvoering van Gemeentebelangen Groen Soest, dus niet volgden. Deze fracties volgen mordicus het coalitieakkoord waarin is afgesproken dat er geen windmolens en zonnepanelen in de polder mogen komen. Saillant detail was dat D66 nog een vurig pleidooi voor zonneweiden afstak, maar later dus alsnog tegen dezelfde zonneweide stemde.

(Locatie)onderzoek windmolen Soesterberg

Waar de zonneweide in de Soester polder het niet haalde, omarmde de gemeenteraad wel het volledige zoekgebied voor de windmolens. Een motie van Partij Ons Soest(erberg), en gesteund door de oppositiepartijen Soest2002, CDA, PVDA, DSN, LAS en Burgerbelangen Soest-Soesterberg, om het zoekgebied naar windturbines gelegen langs de A28 en daarmee binnen een straal van 300 tot 500 meter van de dorpskern van Soesterberg te schrappen, kregen de samen optrekkende oppositiepartijen niet de benodigde meerderheid in de gemeenteraad. Alle seinen staan op groen voor windmolens.

Volgens POS fractievoorzitter Stormbroek is er vooraf onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van onze gezondheid en zegt hij als wake up call; “als één schaap over de dam is, dan volgen er zeker meer”, want hij verwacht na dit akkoord door de gemeenteraad van Soest dat ook Amersfoort, Zeist en Leusden zullen volgen en we nog meer molens tegemoet kunnen zien in de nabijheid van Soesterberg. Met het aangenomen voorstel voor windmolens, die overigens ook in De Eem zijn ingetekend, wordt nu regionaal verder onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van de windmolens.

Wethouder Kundic wil meer duidelijkheid door onderzoek

Goed nieuws volgens wethouder Kundic die in de beantwoording op vragen benadrukte dat het van belang is om verder onderzoek te doen: “Ik wil me wel graag inzetten voor de belangen van de inwoners van Soesterberg, maar dan wil ik ook inhoudelijk kunnen onderbouwen waar het dan over gaat en waarom we het wel/niet moeten doen”. Daarnaast gaf de wethouder aan dat wanneer er geen gedegen onderzoek wordt gedaan door de gemeente, belanghebbenden de mogelijkheid hebben om regionaal het verzoek in te dienen waarna het bevoegd gezag, de provincie, alsnog toestemming tot bouw kan geven.