Adriaan van Dis goed bezocht

Adriaan van Dis goed bezocht
Adriaan van Dis goed bezocht

Oranje moest weliswaar afgelopen dinsdag tegen Noorwegen spelen in een lege Kuip maar theaters mogen onder voorwaarden nog steeds publiek ontvangen.

De lezers van Adriaan van Dis maakten daar woensdagavond 17 november bij Idea in Soest gretig gebruik van en gingen enthousiast in gesprek met de populaire schrijver. De welbespraakte Van Dis was in Soest naar aanleiding van Nederland Leest, een jaarlijks terugkomend evenement in november waarbij door de bibliotheken een gratis boek wordt verstrekt. Dit jaar is dat De wandelaar van Adriaan van Dis.

Het werd een levendige avond en ging niet alleen over De wandelaar maar ook over vluchtelingen, het geloof, de ouders van Van Dis, Parijs, Zuid-Afrika, ouder worden, poëzie, middelbare scholieren, social media, zijn bijbaantje bij de opera etc. etc. Een ding werd duidelijk: naast schrijven houdt Van Dis van praten, veel praten, en staat het je vrij hem van alles te vragen. Zowel over schrijverszaken als over het dagelijks leven. Ook is hij zeer bekwaam in het Afrikaans, het West-Fries en in het praten met Indische tongval.

Tot slot nam hij nog uitgebreid de tijd om zijn boeken te signeren. Aan alles bleek gisteravond dat Van Dis het contact met zijn lezers zeer op prijs stelt. Wel vertrouwde hij de aanwezigen toe dat hij inmiddels 74 is en op de dag van een publiek optreden het schrijven laat want anders is hij ‘s avonds veel te moe. Van moeheid was bij Van Dis gisteravond niets te merken. Integendeel!

Deze literaire avond werd georganiseerd door Stichting Literaire Activiteiten Soest (SLAS) in samenwerking met Bibliotheek Idea Soest.